2. tund Liiklusmärgid (16 slaidi)

Liiklusmärkide tekkimine
Hoiatusmärgid
Eesõigusmärgid
Keelumärgid
Liiklusmärkide teema on jaotatud 7 tunni peale. Kõikides tundides oleks hea kasutada SMART tahvlit või vähemalt valget tahvlit, et õpilased saaksid seal ülesandeid täita. Kõikidel ülesannetel on antud koheselt ka õiged vastused.
Esimeses tunnis alustatakse liiklusmärkide rühmade tutvustamist.
Tunni lõpus jagada õpilased rühmadesse ja mängida täringumängu liiklusest “Sõpradega kooliteel”
Liiklusmärkide komplekt, seal on jalgratturile vajalikud märgid. Märgid jagada perekondadesse. Kolmnurkne märk –OHT!  Laps võib märke jagada ka kujude järgi.

3. tund Liiklusmärgid (16 slaidi)

Mõjualamärgid
Kohustusmärgid
Osutusmärgid
Juhatusmärgid
Teeninduskohamärgid
Lisateadetetahvlid
Jätkub liiklusmärkide rühmade tutvustamine. Näidata ka liiklusmärke ja küsida nende tähendust. Tunni lõpus kaardimäng „Roheline tuli“.

4. tund Liiklusmärgid (9 slaidi)

Kordamine
Lasta lastel joonistada liiklusmärke. 
lisa_1.doc
File Size: 24 kb
File Type: doc
Download File

Slaidid 4,5 ja 6 on võimalik lahendada SMART tahvlil tõstes märke vajalikku kohta ristmikul. Selleks tuleb korraks slaidiprogramm katkestada, et saaks neid märke nihutada. Lapsed joonistavad autodele võimalikud liikumisteed.


Lahendada ristsõna.
lisa_2.doc
File Size: 45 kb
File Type: doc
Download File

4.liiklusmargid.pps
File Size: 834 kb
File Type: pps
Download File

5. tund Liiklusmärgid (16 slaidi)

Kordamine. Tund peab toimuma arvutiklassis. Tunni lõpus lahendatakse ristsõna.
ristsona1.htm
File Size: 56 kb
File Type: htm
Download File

6. tund Liiklusmärgid (8 slaidi)

Kordamine
Lisast 3  tuleb 2 lehekülge joonistusülesanded välja printida. Lõpuks on võimalik vastuseid tahvlil kontrollida.
lisa_3.doc
File Size: 110 kb
File Type: doc
Download File

7. tund Liiklusmärgid (7 slaidi)

Tunni lõpus mäng „Fredi ja Sebra doomino“

8. tund Liiklusmärgid (7 slaidi)

Ülesandeid on hea täita SMART tahvlil või valgel tahvlil. Kontrollivõimalus.
Liiklusskeemil liikumine. Kaart tuleb välja trükkida ja lasta lastel joonistada kõige lühem võimalik tee rohelisest ringist punaseni. Tahvlile tuleb kontroll. Põhjendada liikumist. LISA 4. Seda võib täita ka SMART tahvlil.
lisa_4.doc
File Size: 302 kb
File Type: doc
Download File