12. tund Ristmiku ületamine (14 slaidi)

Tv lk 29-30

13. tund Ristmiku ületamine (8 slaidi)

Tund peab toimuma arvutiklassis.
Muutuva suunaga ristmik
Ristumine jalgrattateega
Pöörded
Tv lk 29-30,34
Ristsõna lahendamine
ristsona1.htm
File Size: 56 kb
File Type: htm
Download File