II osa

Nüüd algavad praktilised tunnid. Esimene tund võiks olla siseruumides, edaspidi  õppeväljakul. Vajalikud õppevahendid: jalgratas, jalgratturi varustus (kiiver, sõiduriietus, kindad, jalatsid).

Kavandada õppekäik jalgrattapoodi, et seal näidatakse, missugused rattad on olemas. Tähelepanu ka sellele, millised on vanemate võimalused ratta ostuks.

27. tund Jalgratta ehitus, hooldus ja ohutuse kontroll

Pidurite, juhtimisseadmete, rataste ja rehvide, valgustusseadmete ja helkurite, porikaitsmete, jõuülekandeketi, esikahvli ja tagaratta kinnituse, amortisaatorite ja vedrude ning reguleerimisseadmete kinnituskohtade kontrollimine.
Esi- ja tagaratta veeremine samas rööpas, tulede ja helkurite puhastustamine, reguleerimisseadmete seadistamine.
Veose asetamine rattale ja selle kinnitamine nii, et see poleks ohtlik, ei takistaks manööverdamist, ei piiraks nähtavust.

28. tund Sõiduasend. Õppesõit õppeplatsil

Sadula ja juhtraua kõrguse reguleerimine õige sõiduasendi saavutamiseks. Ohutult sõitu jätkates jälgida tagant tulevat liiklust pea pööramisega.
Jalgratta juhtimisseadmed ning nende täpne ja koordineeritud kasutamine jalgratta juhtimisel. Sujuv liikumise alustamine ja peatumine ning õiged juhtimisvõtted manööverdamisel. Jalgratta tasakaalus hoidmine, käiguvahetus kiirendamisel ja pidurdamisel.
Piduri abil peatumine tasakaalu säilitades. Jalgratta asetamine toele või vastu seina, posti või muud tuge nii, et see stabiilselt püsiks ning ümber ei kukuks ning samas ei segaks teisi liiklejaid.

29. tund Õppesõit

Õpilasel peab kujunema harjumuseks vaadata enne sõidu alustamist selja taha veendumaks, et ei segata teisi liiklejaid ja anda suunamärguanne, ning enne peatumist käemärguande andmine.
Slaalomi ja kaheksa sõitmine ning sõitmine läbi kitsa värava. Takistusest ümber põikamine. Sõit ja peatumine järsul tõusul ja langusel.

30. tund Õppesõit

Käikude valimine ja vahetamine. Pidurdamine mitmesugustel teekatetel. 

31. tund Õppesõit "Vigurvända" rajal

lisa_6.doc
File Size: 172 kb
File Type: doc
Download File

32. tund Õppesõit "Vigurvända" rajal

33. tund Õppesõit liikluses

Õpetus tuleb läbi viia nendes liiklustingimustes, milles laps kodu- või kooliümbruses liigeldes igapäevaselt liigub.
Teemad, millele tähelepanu pöörata, on kirjas raamatus Jalgratturi koolitus lk 39 -54

34. tund Õppesõit liikluses

 

35. tund Sõidueksam