Ristsõna

Lahenda ristsõna. Küsimuse leiad, kui vajutad numbrile.
   1            2      
                 
3                   
                 
         4          
                 
5                   
             6      
   7                
                 
8                   
                 
      9             
                 
      10             
                 
     11              
                 
                 
                 

Paremale:

3. Reguleerib liiklust, kui puuduvad märgid
4. Isik, kes osaleb liikluses jalakäija, sõitja või juhina
5. Märk, mis lubab liikuda ainult jalgratta või mopeediga
7. Isik, kes korraldab liiklust
8. Sõita ei tohi ühegi sõidukiga
9. Liikleja õigus liikuda enne teist liiklejat
11. Kõige ohtlikum manööver

Alla:

1. Tee osa, mis on ette nähtud jalakäijale tee ületamiseks
2. Jalakäijate ja sõidukite üheskoos liiklemiseks ettenähtud tee
6. Reguleerib liiklust ristmikul
8. Sõidukite liikluseks ettenähtud teeosa
10. Märk, mis annab sõidueesõiguse