Kursuse ülevaade
Autor: Kaja Laanmäe, Merivälja Kool

I osa

1. tund - Sissejuhatus

2. - 8. tund - Liiklusmärgid

9. - 10. tund - Valgusfoor

11. tund - Reguleerija

12. - 13. tund - Ristmiku ületamine

14. tund - Paremakäe reegel 

15. tund - Jalgrattur ja jalgratas
 
16. - 17. tund - Jalgratturi märguanded
 
18. - 22. tund - Sõidu alustamine

23. - 24. tund - Ohud teel
 
25. tund - Harjutamine eksamiks
 
26. tund - Teooriaeksam

II osa

27. tund - Jalgratta ehitus, hooldus ja ohutuse kontroll

28. tund - Sõiduasend. Õppesõit õppeplatsil

29. - 34. tund - Õppesõit

35. tund - Sõidueksam


 

Õppematerjali litsents

Picture

Õppematerjal on valminud Tiigrihüppe SA toel

Picture